fundusze UE w latach 2007-2013 - MC2 Konsulting - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

FUNDUSZE NA LATA 2007-2013
 
    Powoli mijają programy przewidziane do realizacji w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pomyślnie zrealizowano wiele dofinansowanych projektów. Pozostają jeszcze przedsięwzięcia będące w fazie realizacji, które musza być prawidłowo zakończone i rozliczone. Właściwe przeprowadzenie tych działań pozwoli spokojnie przejść do tzw. okresu trwałości projektu, w którym są Państwo zobowiązani utrzymać określone rezultaty. Jeśli realizowane przez Państwa projekty, dofinansowane ze środków UE w ramach działań w latach 2007-2013 wymagają:
  • dokończenia przedsięwzięcia,
  • prawidłowego rozliczenia projektu,
  • przeprowadzenia audytu projektu,
  • ewaluacji,
  • wyjaśnienia w odpowiedniej instytucji,
Zapraszamy do skontaktowania się z nami - przeprowadzimy stosowne działania w sposób profesjonalny.

   W przypadku projektów już zakończonych i rozliczonych polecamy skorzystanie z prowadzonej przez MC2 Konsulting usługi kontroli projektu. Przeprowadzenie analizy zgodności zakończonego projektu z wymaganiami stawianymi w danym programie, pozwoli odnaleźć ewentualne błędy bądź niedociągnięcia, które należy jeszcze poprawić. Uniknie się konsekwencji w przypadku stwierdzenia takich uchybień przez stosowne instytucje podczas realizowanych przez nie kontroli na miejscu u beneficjentów.

   Szczególnie polecamy skorzystanie ze wsparcia w przypadku realizacji, rozliczania i kontroli projektów dofinansowywanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego