PO Infrastruktura i Środowisko - MC2 Konsulting - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

fundusze UE na lata 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności.

PO Infrastruktura i Środowisko zakłada realizację celów tematycznych nr:
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem.
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów.
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Celem głównym będzie wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

PO IiŚ skupia się na trzech głównych obszarach:
      • czysta i efektywna energia, w tym m.in. efektywność energetyczna, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój energii z OZE,
      • adaptacja do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobówwzmocnienie odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom
      • konkurencyjność, w tym wnoszenie istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego