PO Polska Cyfrowa - MC2 Konsulting - pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

fundusze UE na lata 2014-2020
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa zakłada realizację celów tematycznych nr:
2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych.

Celem głównym PO PC jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez:
      • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój sieci o wysokiej przepustowości i wspieranie przyjęcia nowych technologii i sieci w gospodarce cyfrowej,
      • rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu zagranicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK,
      • wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, elearningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego